Border BIC-Eindhoven wordt ingeplant

150 meter lange border, 40.000 vaste planten en siergrassen tussen Brainport Industries Campus en entreepad,  temidden van de bossen.

samen met Kruit|Kok landschapsarchitecten, aanleg gebr. van Kessel